นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ

“ความจริงสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียว โลกนี้มีหรือไม่มีพระเจ้า และนั่นเป็นคำถามที่มนุษย์ทุกคนจะต้องตอบ เพราะนั่นจะกำหนดชีวิตของเขาตลอดไป”

ส่งต่อความหวัง | รับความหวัง

ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล

รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่แย่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมา มีปัญหาที่มากระทบจิตใจ รู้สึกว่ามันไม่มีแรง หมดเรี่ยวหมดแรง ร้องไห้ทุกวัน ร้องไห้หนักด้วย ร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตเลย

ส่งต่อความหวัง | รับความหวัง